Meer coherente communicatie mogelijk dankzij Merk DNA Workshop

“Klanten en consultants legden andere verbanden tussen Altran en waar we als bedrijf precies voor stonden. En afhankelijk van de sector waarin ze actief waren hadden klanten ook weer telkens een andere perceptie over ons.

Ze wisten niet altijd precies voor welke diensten ze op ons een beroep konden doen. Ook al omdat de consultants, afhankelijk van de vraag uit welk van de vijf filialen ze afkomstig waren vóór de fusie van Altran tot één groep, niet altijd dezelfde boodschap uitdroegen.

Dat is allemaal niet onoverkomelijk, maar het vergt toch veel tijd en energie om altijd alles weer in het juiste perspectief te plaatsen. Bovendien merkten we dat onze eigen boodschappen, hoe goed bedoeld ook en hoe effectief ze los van elkaar ook waren, niet altijd coherent waren.

In sponsoringactiviteiten klonk bijvoorbeeld een andere boodschap door dan in een radiospot of een printadvertentie. Gezien de almaar toenemende concurrentie is het uitdragen van die coherente boodschap bijzonder belangrijk om onderscheidend vermogen op te bouwen.Door dat alles hadden we er zeker nood aan om eens duidelijk te bepalen waarvoor Altran echt staat en wat uiteindelijk ons DNA is.

De aanpak die Geert Van Coillie voorstelde, sprak ons ten zeerste aan, vooral omdat hij wordt gekenmerkt door een sterke methodologische focus.

Daarin onderscheidt de Merk DNA Workshop zich duidelijk van andere benaderingen. Tijdens de workshop zelf viel vooral op hoeveel informatie werd verzameld. Onze medewerkers zeiden na afloop ook dat ze het gevoel hadden enorm veel input te hebben gegeven. Het was dan ook hard uitkijken naar de manier waarop die zou worden geanalyseerd.

En het resultaat was verbluffend.

We zijn daar enorm blij mee: we hebben nu een basis voor de komende vijf jaar om heel coherent te communiceren en naar buiten te komen.

Of ik andere bedrijven die op zoek zijn naar hun echte identiteit de workshop zou aanraden?

Zeer zeker, vooral als ze nog geen diepgaande reflecties rond merkidentiteit hebben gedaan. Heel even kregen we de indruk dat de aanpak nogal eenrichtingsverkeer was. Maar door de gefundeerde en diepgaande analyse die ons achteraf werd verstrekt, werd dat ruimschoots goedgemaakt.”

Pascal Laffineur, Ceo Altran


Door de DNA-workshop hebben we nu een blauwe gids.

“Toen De Valck Consultants net als drie andere bedrijven onder de koepel kwam van Altran, waren we ons goed bewust van de noodzaak om het merk Altran duidelijker op de kaart te zetten. Dit was ook een uitgeschreven doelstelling van ons “strategisch plan 2015”. De DNA workshop heeft ervoor gezorgd dat de verschillende zusterbedrijven zich bewust geworden zijn van de unieke merkwaarde die ze met elkaar delen. De workshop heeft ons ook geholpen om het unieke merk-DNA van de groep, die nochtans niet vanzelfsprekend is, te benoemen en er de juiste woorden voor te gebruiken. We hebben geleerd dat we, omdat we ons niet bewust waren van onze merkidentiteit, vroeger niet op een coherente manier communiceerden.

We beseffen nu ook dat een merk gedragen moet worden door de eigen mensen. Het feit dat de managers samen met mensen uit alle lagen van het bedrijf actief hebben deelgenomen aan de workshop, heeft niet alleen voor een grote samenhorigheid gezorgd, maar ook voor een zekere fierheid rond ons merk.

Het boek dat we over de workshop hebben gekregen beschouw ik als ons “blauwe boekje”.
Het is onze gids die ons op een blauwe stip heeft gezet en die ons nu zal helpen om rond ons merk een blauwe oceaan te bouwen. Het is het draaiboek voor onze toekomststrategie dat zegt wie we zijn, wat we zijn, waar we zijn en waar we naar toe kunnen groeien.”

Emmanuel Mottrie, Ceo Altran