Methode & Tools marketing-communicatie aanpakDe Merk DNA Workshop is een krachtig kompas om uw bedrijf en uw merk sterker en uw communicatie performanter te maken.

Geert Van Coillie, zaakvoerder van C Box Communications, begeleidt deze strategische sessies en legt uit hoe het in zijn werk gaat:

“Een Merk DNA Workshop is een interactieve groepssessie waarbij we de creatieve input van de teamleden aanmoedigen. We zien onze rol als een ‘facilitator’ en coach om de essentie en ziel van uw merk en bedrijf in kaart te brengen. Tijdens een begeleide Merk DNA Workshop gebruiken we daarom diverse methodes zoals bloemassociatie brainstorming, individuele assessment oefeningen, projectieve technieken, psychodynamische mapping van uw concurrentiepositie, het meten van uw merkwaarden of het definiëren van uw Aaker merkpersonogram, enz.”

De Merk DNA Workshop verloopt via een gestructureerd proces en bestaat meestal uit volgende stappen:

Fase 1: Intakesessie met de CEO / Zaakvoerder. (1/2 dag)

Aan de hand van de 7 C-Strategische Checklist proberen we meer inzicht te verwerven in uw bedrijf op het niveau van: Clients, Channels, Cost, Communication, Competitors, Co-workers.

Fase 2 : Merk DNA Workshop sessie (3/4 dag)

  • De workshop zelf wordt bij voorkeur extra muros georganiseerd zodat de deelnemers niet worden gestoord door e-mails of telefoons.
  • Het aantal deelnemers aan een Merk DNA Workshop varieert van min. 2 tot maximaal 15 personen. We promoten diversiteit.
  • De deelnemers zijn meestal de kernmedewerkers uit verschillende afdelingen en functieniveaus. Een goede mix zorgt voor bruisende discussies.
  • De deelnemers hoeven zich niet speciaal voor te bereiden op de Workshop. Een positieve ingesteldheid en een creatieve open geest leveren de beste resultaten.
  • De Workshop kan in diverse talen worden gevoerd: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans.

Fase 3: Eindpresentatie aan directie (1/2 dag)

  • De resultaten van de Merk DNA Workshop worden in een managementrapport verwerkt inclusief een gedetailleerd marketing-communicatieplan.
  • We gieten de bevindingen van het groepswerk en de assessments in overzichtelijke grafieken en spindiagrammen.
  • We brengen niet enkel inspirerende analyses. Maar we bevelen ook een retroplan aan met concrete acties die aantonen hoe we stap per stap op korte en langere termijn uw merk / bedrijf meer inhoud kunnen geven en sterker kunnen positioneren.