Merk DNA Workshops FAQWat is doorlooptijd van een Merk DNA Workshop?

Een  Merk DNA Workshop verloopt in een drietal fases: eerst is er het intakegesprek met de Ceo / Zaakvoerder. Aan de hand van de 7 C-Strategische Checklist proberen we meer inzicht te verwerven in uw bedrijf op het niveau van: Clients, Channels, Cost, Communication, Competitors, Co-workers.

Fase 2 is de Merk DNA Workshop zelf die meestal vijf à zes uren in beslag neemt.
Fase 3 is de eindpresenatie aan de directie.
 
De doorlooptijd van het  totale proces, vanaf het eerste intakgesprek tot de finale managementpresentatie,  neemt meestal 4 à 5 weken in beslag.

 

Wie moet /mag deelnemen aan de Merk DNA Workshop

Het aantal deelnemers aan een Merk DNA Workshop varieert van min. 2 tot maximaal 15 personen. We promoten diversiteit.

Het is cruciaal dat de Ceo/ Zaakvoerder de volledige sessie van de Merk DNA workshop actief meevolgt. Het is een belangrijk signaal naar de medewerkers dat het bedrijf wil investeren in een nieuwe merkaanpak en communicatiepolitiek.

De deelnemers zijn meestal de kernmedewerkers uit verschillende afdelingen en functieniveaus. Een goede mix zorgt voor bruisende discussies.

De deelnemers hoeven zich niet speciaal voor te bereiden op de Workshop. Een positieve ingesteldheid en een creatieve open geest leveren de beste resultaten.

 

Hoeveel voorbereiding is er nodig?

Een Merk DNA proces op gang brengen, kenmerkt zich door een minimale tijdsinvestering voor de CEO en de medewerkers.

Er is één voorbereidende intakemeeting voorzien, de workshops zelf van +/- één dag en de eindpresentatie. De totale tijdsinvestering voor het management bedraagt maximaal 2 dagen.

 

Welke deliverables / output mag ik verwachten?

De resultaten van de Merk DNA Workshop worden in een managementrapport verwerkt.

We gieten de bevindingen van het groepswerk en de assessments uit de Merk DNA Workshop in verzichtelijke grafieken en spindiagrammen.

We brengen niet enkel inspirerende analyses. Maar we schrijven ook een communicatie-en marketingplan.

We maken ook een retroplan met concrete acties hoe we stap per stap op korte en langere termijn uw merk / bedrijf meer inhoud kunnen geven en sterker kunnen positioneren.

 

Wat is het kostenplaatje?

De Merk DNA Workshops van C Box Communications zijn erkend door de KMO Portefeuille Subsidiëring waardoor 50% van de investering wordt gedragen door Vlaamse Overheid op voorwaarde dat u als bedrijf voldoet aan de subsidieregelmentering.

 

Is een Merk DNA Workshop niet eerder iets voor grote bedrijven met "echte merken"?

De methode van de Merk DNA Workshop is zo opgebouwd dat ze een ideaal instrument is voor zowel pure productiebedrijven of BTB bedrijven of zelfs non-profit organisaties.

De grootte, de omzet of de sector is niet van belang.

Onze aanpak werkt op voorwaarde dat u als CEO of verantwoordelijke overtuigd bent dat u met een  merkgedreven strategie een sterker concurrentieel voordeel opbouwt. Zie ook entrepeneurial gerichte bedrijven.

 

We hebben net een Missie-, Visie-, Strategie-oefening gedaan. In welke mate is het ook nuttig om een Merk DNA Workshop te organiseren?

Een missie en een visie zijn de fundamenten van een degelijk opgebouwde bedrijfsstrategie. Toch blijkt uit   veel studies en vooral ook uit de praktijk dat “missie” en “visie” soms dure woorden zijn.

In een artikel in Trends van 13 maart 2008 verwijst Marc Beulens, partner van de Vlerick Leuven Gent Management School, naar een proefschrift van Sebastian Desmidt waar één van de conclusies luidt: “medewerkers verwerken de informatie vervat in het mission statement niet met de intensiteit en de consistentie welke de missionstatementliteratuur verwacht. In minder academische termen gesteld: ze vegen er vierkant hun voeten aan.”
 
De grote uitdaging van een missie en visie is om wat er op papier staat ook daadwerkelijk in praktijk om te zetten.
 
Met een Merk DNA Workshop geven we concrete invulling aan uw missie en visie door ze te vertalen in een merkgedreven aanpak waarbij iedere werknemer zich meer betrokken voelt en een echte merkambassadeur wordt voor uw bedrijf.

We hebben een Innovatie / Design Workshop achter de rug. Hoe kan de Merk DNA Workshop hierop aansluiten?

U heeft externe hulp ingeroepen van een innovatieadviseur of een innovatie/ design workshop uitgevoerd waar vragen werden beantwoord zoals:  “hoe kan ik met mijn producten meerwaarde creëren voor de eindgebruiker?”

Uit deze oefeningen zijn interessante inzichten gekomen. Maar hoe vertaalt u deze nu in een efficiënte merkstrategie?

Welke communicatiekanalen gaat u aanwenden? Welk marketingplan gaat u implementeren?
Met de Merk DNA Workshop bouwen we verder op de conclusies van eerdere studies en schrijven we een go-to-market plan uit om uw merk beter en sterker in de markt te zetten.

"Is al dat gedoe wel nodig? Waarom kan u niet direct een communicatieplan op papier zetten. Daar heb ik nu het meest behoefte aan."

“Wat ik nu nodig heb is een mooie salesfolder en een efficiënte website. Al dat gedoe rond strategie, visie en merken daar lig ik niet van wakker.”

Vooral in “doe-bedrijven”, horen we al eens  dit soort uitspraken. Actie, resultaten, verkoopscijfers primeren.
 
Ook voor dit soort bedrijven, of zaakvoerders die nogal sceptisch staan tegenover alles wat strategie is en geen tijd willen verliezen met  studiewerk of marktonderzoek, heeft de Merk DNA Workshop methode al voor een doorbraak kunnen zorgen.

We zitten in een woelige overgangsperiode met ons bedrijf. Is het nu wel het ideale moment om een Merk DNA Workshop te organiseren?

Onze ervaring leert dat een Merk DNA Workshop meestal wordt uitgevoerd op het einde van een turn-around proces of nadat de meeste interne processen zoals logistiek, informatisering, en de interne structuur volledig op punt staan.

Pas op dat moment is er een grote behoefte om extern te communiceren en werpt een Merk DNA Workshop de meeste vruchten af.

We hebben een SWOT analyse gemaakt. Wat is het verschil met een Merk DNA Workshop?

Een Merk DNA Workshop gaat veel verder en graaft veel dieper dan een SWOT-analyse.

Een SWOT analyse is in veel situaties een interessant analysemodel maar het heeft veel beperkingen omdat het enkel een momentopname weergeeft. Met de Merk DNA Methode leggen we uw merkwaarden bloot, uw merkpersoonlijkheid, uw kerncompetenties. We gebruiken gespecialiseerde assessments om tot de kern van uw merkidentiteit door te dringen. We definiëren uw merkbelofte, en hoe u zich radicaal kan differentiëren in het brein van uw klanten.

Met een SWOT blijft u aan de oppervlakte en komt u meestal niet verder dan de buitenkant van uw bedrijf/merk. Met een Merk DNA analyse leggen we de ziel van uw bedrijf bloot. Daarop bouwen we een communicatiestrategie voor de volgende jaren.