Wat maakt de Merk DNA Methode uniek?


De Merk DNA Methode is een totaal nieuwe benadering om van uw bedrijf een meer merkgedreven organisatie te maken. Klanten die met ons samenwerken waarderen onze aanpak:


Innovatief. Omdat we samen met u grenzen willen verleggen.

 • Met de Merk DNA Workshop Methode hanteren we een totaal nieuwe kijk op uw bedrijfsstrategie: merkdenken is een attitude die kan worden aangeleerd. En die uw resultaten positief ondersteunen. Uw merk is geen aanhangsel van uw bedrijf, maar wordt het sturend element in al uw strategische keuzes.
 • We inspireren. We laten u naar uw bedrijf of merk kijken zoals u dat nooit eerder heeft gedaan. We stellen eenvoudige en ontwapende vragen. Maar laten zo een frisse wind door uw bedrijf waaien.
 • We geven uw medewerkers een nieuwe boost van vertrouwen en fierheid over hun bedrijf en producten.

Grondig. Omdat we dieper graven.

 • De Merk DNA Workshop Methode is een onderbouwd analysemodel dat door Geert Van Coillie, CEO van C Box Communications werd ontwikkeld. Het is gebaseerd op heel veel praktijkervaring maar ook op de nieuwste inzichten en recente trends op het domein van professioneel merkmanagement en merkstrategisch denken.
 • We werken in de diepte. Stap voor stap. Met een goede voorbereiding en intensieve begeleiding en vooral met veel empathie voor uw knelpunten.
 • Tijdens onze Merk DNA “Work”-shops wordt er vooral hard gewerkt, gebrainstormd, gereflecteerd, gediscuteerd in kleine groepjes of plenair. De input van elke deelnemer telt. Als CEO of manager is het soms heel verrijkend om uw medewerkers op een nieuwe manier te leren kennen.

Impactvol. Omdat we van tastbare resultaten houden.

 • De Merk DNA Workshop Methode werkt. Onze klanten zien het als een uiterst effectieve tool om duurzame resultaten te boeken.
 • We brengen niet alleen nieuwe expertise in uw bedrijf, we begeleiden u ook bij de implementatiefase om van uw producten sterke merken te maken.
 • We creëren momentum en groepsgevoel door alle neuzen binnen uw bedrijf of afdeling in dezelfde richting te laten wijzen.

Efficiënt. Omdat uw budget ons budget is.

 • Tijdsefficiënt. Een Merk DNA proces op gang brengen, kenmerkt zich door een minimale tijdsinvestering voor de CEO en de medewerkers. Het aantal voorbereidende meetings, de workshops zelf en de eindpresentatie worden tot een minimum beperkt.
 • We zijn taakgericht, we werken met een strikte planning en willen dat de zaken vooruitgaan.
 • Ons doel: echte verandering in het hoofd én in het handelen van uw medewerkers creëren.