Merk DNA-handboek als houvast

Wat was de probleemstelling?

Met Ingrid Lesage Creations hebben wij op korte tijd een enorme expansie gekend. Daardoor drong de nood aan een duidelijke, inhoudelijke structuur zich op. C Box Communications heeft ons geholpen om een antwoord te vinden op vragen als: Wie zijn we? Wat doen we? Waarin zorgen wij voor meerwaarde?

Wat waren verwachtingen ivm merk dna workshop. En liggen resulaten in lijn met verwachtingen?

Als klein bedrijfje wisten we niet goed wat we van de Merk Dna Workshop mochten verwachten. We vreesden eerlijk gezegd een beetje voor een sterk theoretisch verhaal. Maar dit was allerminst het geval… Het economische kader werd gelinkt aan onze creativiteit en vrouwelijkheid en kon voor ons zo een echte meerwaarde betekenen.

Hoe helpt onze manier van werken u vooruit? Welke inzichten hebt u verworven? Wat is impact voor bedrijf, medewerkers?

Vandaag hebben wij een duidelijk antwoord op al onze vragen. Dankzij C Box Communications hebben wij een perfect communicatieverhaal tot stand kunnen brengen. Niet alleen onze klanten, maar ook onze leveranciers, onze medewerkers en wijzelf weten wie we zijn en waar we voor staan.

Wat is sterkte van onze Merk Dna workshop? Hoe zijn we uniek?

De Merk Dna Workshop is uniek in die zin dat niet alleen de huidige situatie in kaart gebracht wordt, maar dat ook met een open geest vooruitgekeken wordt naar de toekomst. C Box Communications wees ons op tal van expansiemogelijkheden die een groot potentieel hebben en die perfect passen binnen onze structuur, maar waar we zelf nog niet bij stilgestaan hadden.

We kijken de toekomst dan ook rooskleurig tegemoet en hebben steeds ons DNA-handboek als houvast wanneer er binnen het bedrijf nieuwe beslissingen genomen moeten worden.

Vandaag staan we sterk en dat stralen we uit!

Ingrid Lesage, Zaakvoerster, Ingrid Lesage Creations