Merk DNA Methode en merkvisie versnellen uw groeiambities

In de bedrijven die we tot hier toe hebben begeleid, zien we heel vaak een zeer sterk georiënteerd productdenken. Interne processen , productie, logistiek, boekhouding,…primeren. De wet van harde cijfers krijgt voorrang. Er is een heilig geloof in scorecard management: allerhande ratio’s, checklists, procedures,… worden dagelijks gemonitord. Het bedrijf is meer “product” dan een echt “merk”.


Er wordt amper aandacht besteed aan de merkvisie en zachtere vragen zoals:

  • waar staat ons bedrijf voor?
  • wat is onze identiteit?
  • wat zijn onze competenties?
  • welke waarden vinden wij belangrijk?
  • waar gaan we naar toe?

Met de Merk DNA Methode begeleiden we bedrijven om meer merk te worden en om de merkessentie niet enkel haarfijn te definiëren maar ook om van het merk hét centraal organiserende principe te maken dat alle andere processen aanstuurt en waarbij iedereen binnen de organisatie doordrongen is van deze merkvisie.

 

Merk DNA groeien